Po uspešni prijavi v mobilno aplikacijo, lahko začnete s popisom osnovnih sredstev in sicer tako, da kliknete na gumb "Začni popis".
 

Ali ste našli svoj odgovor?