Uporabnik lahko začne izvajati popis osnovnih sredstev s klikom na gumb "Začni popis".

Pred začetkom skeniranja osnovnih sredstev mora uporabnik izbrati trenutno lokacijo (opcijsko lahko izbere tudi stroškovno mesto). Po izboru lokacije se uporabniku prikaže seznam osnovnih sredstev, ki imajo izbrano lokacijo navedeno kot pričakovano nahajališče. Vsaka vrstica na seznamu osnovnih sredstev vsebuje podatek o kodi (šifri), stroškovnemu mestu, nazivu in zadolženi osebi osnovnega sredstva. 

Uporabnik lahko sedaj prične s skeniranjem črtnih kod osnovnih sredstev. Ko preberemo črtno kodo osnovnega sredstva s skenerjem (ali kamero) naprave, se le ta označi, kot popisano in je odstranjen s seznama. Osnovno sredstvo lahko popišemo tudi ročno in sicer tako, da ga s klikom na zaslon izberemo iz seznama nepopisanih sredstev sredstev in nato izberemo možnost "Popiši".

Ali ste našli svoj odgovor?