Na tem zavihku uporabnik ureja nastavitve za celotno rešitev.

Nastavitve so sledeče:

Vhodni ERP podatki

Format datotek

DAT formatUvoz textovnih datotek z končnico .dat.

Excel formatUvoz Excelovih datotek z končnico .xlsx.

Direktorij vhodnih datotek

V tekstovno polje je potrebno vnesti pot do mape na disku, v katerega se bodo odložili vhodni popisni podatki iz sistema ERP.

Izhodni ERP podatki

Direktorij izhodnih datotek

V tekstovno polje je potrebno vnesti pot do mape na disku, v katero se bodo odlagali rezultati aktivne inventure.

Izhodna datoteka OS

Naziv izhodne datoteke, ki vsebuje rezultate popisa osnovnih sredstev.

Izhodna datoteka lokacij

Naziv izhodne datoteke, ki vsebuje rezultate popisa lokacij.

Izhodna datoteka str. mest

Naziv izhodne datoteke, ki vsebuje rezultate popisa stroškovnih mest.

Format datotek

Razmejeni stolpci – podatki v izhodni datoteki so razmejeni z ločilom, ki ga določimo v nastavitvi »Ločilo podatkov« in »Ločilo besedila«.

Fiksna širina stolpcev – točno določene širine stolpcev brez ločil.

Ločilo podatkov, Ločilo besedila

Nastavitev ločil, ki se uporabljajo za razmejevanje podatkov v izvozni datoteki.

Dolžine kod

Dolžine kod so lahko:

Dinamične, kar pomeni da nam program sam zazna dolžino kod glede na šifrant. *Ta način je omogočen samo v primeru uvoza Excelovih datotek.

Fiksne, kar pomeni da moramo določiti dolžino kod. Ta način se uporablja pri uvozu DAT datotek.

Osnovno sredstvo

Število znakov, ki sestavljajo celotno kodo osnovnega sredstva v vhodni ERP datoteki ASSET.DAT.

Lokacija

Število znakov, ki sestavljajo celotno kodo lokacije v vhodni ERP datoteki LOC.DAT.

Stroškovno mesto

Število znakov, ki sestavljajo celotno kodo stroškovnega mesta v vhodni ERP datoteki COST.DAT.

Zad. Oseba

Število znakov, ki opisujejo celotno kodo zadolžene osebe v vhodni ERP datoteki ASSIGNUSR.DAT

Paketne datoteke

Datoteka pred ERP uvozom in Datoteka po ERP uvozu- Pot do podatkovnih datotek, ki po potrebi prilagodijo obliko ali vsebino vhodnih ali izhodnih podatkov inventure.

Dodatne nastavitve

Opcijska polja

Nazivi dodatnih opcijskih polj, ki so na voljo pri osnovnih sredstvih.

Ostalo

Časovni pas - Izberite časovni pas, v katerem se nahajate.

API

Vklop API-ja - Z kljukico lahko uporabnik označi, da je API aktiven. Ko se ta nastavitev shrani nam program samodejno generira API ključ.

Pozor: Pri dolžinah kod bodite pozorni, da se vpisani podatki ujemajo s šifranti, ki jih želite uvoziti v sistem.

Ali ste našli svoj odgovor?