V razdelku »Profili« lahko dodamo nov profil, urejamo obstoječi profila ali pa ga izbrišemo. Namen profila je, da določimo pravice uporabnika na terminalu. Vsak uporabnik mora imeti izbran en profil.

V Tabeli so opisana vsa polja iz zavihka »Nastavitve profila«.

Dodaj lokacijo

Določa ali popisovalec lahko doda novo lokacijo

Premik OS med strošk. mesti

Določa ali popisovalec lahko spremeni stroškovno mesto določenega osnovnega sredstva

Premik OS na novo lokacijo

Določa ali lahko popisovalec premakne osnovno sredstva na drugo lokacijo (torej, če je neki sredstvo najdeno na drugi lokaciji, kot je bilo zavedeno, ali lahko to novo lokacijo določi sredstvu)

Dodaj stroškovno mesto

Določa ali popisovalec lahko doda novo stroškovno mesto

Dodaj OS

Določa ali popisovalec lahko doda novo osnovno sredstvo

Sprememba kode OS

Določa ali popisovalec lahko spremeni kodo obstoječemu osnovnemu sredstvu

Dovoli popis brez stroškovnega mesta

Določa ali popisovalec lahko popiše osnovno sredstvo brez izbranega stroškovnega mesta

Preimenovanje lokacije

Določa ali popisovalec lahko preimenuje lokacijo

Preimenovanje OS

Določa ali popisovalec lahko preimenuje osnovno sredstvo

Ročni vnos kode

Določa ali popisovalec lahko popiše osnovno sredstvo brez uporabe skenerja/kamere naprave, torej z ročnim vnosom kode

Sporočilo o že popisanem OS

Določa ali naj aplikacija opozori popisovalca, ko je bilo neko osnovno sredstvo že popisano. V tem primeru se popisovalec lahko odloči ali želi ponovno popisati to sredstvo ali se ohranijo originalni podatki popisa (čas, oseba, ki je popisala)

Skripta kodnih izjem

Namenjena administratorju v primeru, ko se same kode na nalepkah ne ujemajo točno s podatki v centralnem ERP sistemu.

Polja imaj ona voljo opcije:

Vprašaj – ob odčitanju ali vnosu osnovnega sredstva aplikacija postavi vprašanje popisovalcu, na katerega lahko popisovalec sam izbere možnosti DA ali NE.

DA – dovolim

NE – ne dovolim

Ali ste našli svoj odgovor?