Za uvoz podatkov je potrebno pravilno pripraviti uvozne šifrante, ki jih je možno uvoziti na dva načina:

  • API integracija, ki je opisana tukaj.

  • Uvoz Excelovih datotek, opis priprave je na voljo tukaj.

Uvoz Excelovih datotek:

Na levi strani so prikazane nastavljene dolžine kod za vse atribute.

Za uvoz je potrebno izbrati šifrant osnovnih sredstev in lokacij, ostale datoteke pa so opcijske.

Ali ste našli svoj odgovor?