PREGLED PODATKOV VSEH STROŠKOVNIH MEST

URL: api/cost_centers
HTTP metoda klica: GET
Parametri glave klica (Request headers): FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 401

Vhodni podatki:

  • start (int); pozicija kurzorja v URL naslovu klica

  • count (int): št. elementov v URL naslovu klica

Primer vhodnih podatkov:

GET api/cost_centers?start=0&count=100


OPOMBA: V primeru, da parametrov v zahtevi ne navedete se upoštevajo privzete vrednosti:

Izhodni podatki:

  • id (string)

  • code (string)

  • name (string)

  • description (string)

  • new_name (string)

  • is_new (bool)

Primer izhodnih podatkov:

{
  "row_count": 3,
  "total_count": 3,
  "data": [
    {
      "id": "0675e7d0-6bfd-4ff8-897a-050308e8a38f",
      "code": "Cost center 1",
      "name": "CC 1",
      "description": "This is additional description",
      "is_new": false,
      "new_name": null
    },
    {
      "id": "7e154169-6da2-46c4-8d02-8819e2bc046e",
      "code": "Cost center 2",
      "name": "CC 2",
      "description": null,
      "is_new": false,
      "new_name": null
    },
    {
      "id": "121d3a18-6525-4559-805a-a04de2a1ebef",
      "code": "000000003",
      "name": "Cost center 3",
      "description": null,
      "is_new": false,
      "new_name": null
    }
  ]
}

PREGLED PODATKOV POSAMEZNEGA STR. MESTA

URL: api/cost_centers/{id}
HTTP metoda klica: GET
Parametri glave klica (Request headers): FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 401, 404

Vhodni podatki:

  • {id}; id stroškovnega mesta v URL naslovu klica

Primer vhodnih podatkov:

GET api/cost_centers/0675e7d0-6bfd-4ff8-897a-050308e8a38f


Izhodni podatki:

Struktura podatov je enaka kot pri izpisu vseh stroškovnih est, le da je v tem primeru vrnjena samo ena entiteta.

Ali ste našli svoj odgovor?