DODAJ STROŠKOVNA MESTA

URL: api/cost_centers
HTTP metoda klica: PUT
Parametri glave klica (Request headers): FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 401, 400, 403
Format vhodnih podatkov: application/json

Vhodni podatki:

Vhodni podatki lahko vsebujejo več objektov, ki so združeni v JSON množici (ang. array). Podatki označeni z (*) so obvezni. Ostale atribute lahko iz zahteve izključite ali jih pošljete z vrednostjo "null".

  • * id (string); unikatna oznaka stroškovnega mesta v GUID formatu. Če je atribut prazen (ang. empty string), ga sistem avtomatsko generira.

  • * code (string)

  • * name (string)

  • description (string)

Primer vhodnih podatkov:

[
  {
    "id":"",
    "code":"000000001",
    "name":"Cost center 1",
    "description": "This is additional description"
  },
  {
    "id":"",
    "code":"000000002",
    "name":"Cost center 2",
    "description": null
  },
    {
    "id":"",
    "code":"000000003",
    "name":"Cost center 3",
    "description": null
  }
]


Izhodni podatki:

  • id (string); unikatna oznaka kreiranih stroškovnih mest v GUID formatu.

Primer izhodnih podatkov:

{
  "row_count": 3,
  "total_count": 3,
  "data": [
    {
      "id": "0675e7d0-6bfd-4ff8-897a-050308e8a38f"
    },
    {
      "id": "7e154169-6da2-46c4-8d02-8819e2bc046e"
    },
    {
      "id": "121d3a18-6525-4559-805a-a04de2a1ebef"
    }
  ]
}

UREDI STROŠKOVNA MESTA

Stroškovna mesta lahko urejamo tako, da pošljemo enaki klic, kot v primeru kreiranja, le da v zahtevi vključimo id stroškovnega mesta katerega želimo urediti.

Vhodni podatki:

Enako kot pri kreiranju lokacije.

Primer vhodnih podatkov:

[
  {
    "id":"0675e7d0-6bfd-4ff8-897a-050308e8a38f",
    "code":"000000001",
    "name":"CC 1",
    "description": "This is additional description"
  },
  {
    "id":"7e154169-6da2-46c4-8d02-8819e2bc046e",
    "code":"000000002",
    "name":"CC 2",
    "description": null
  }
]

IZBRIŠI STROŠKOVNO MESTO

URL: api/cost_centers/{id}
HTTP metoda klica: DELETE
Parametri glave klica (Request headers): FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 401, 403, 404
Format vhodnih podatkov: application/json

Vhodni podatki:

  • {id}; id stroškovnega mesta v URL naslovu klica

Primer vhodnih podatkov:

DELETE api/cost_centers/0675e7d0-6bfd-4ff8-897a-050308e8a38f

Ali ste našli svoj odgovor?