PREGLED PODATKOV VSEH ZADOLŽENIH OSEB

URL: api/asset_owners
HTTP metoda klica: GET
Parametri glave klica (Request headers): FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 401

Vhodni podatki:

  • start (int); pozicija kurzorja v URL naslovu klica

  • count (int): št. elementov v URL naslovu klica

Primer vhodnih podatkov:

GET api/asset_owners?start=0&count=100

OPOMBA: V primeru, da parametrov v zahtevi ne navedete, se upoštevajo privzete vrednosti.

Izhodni podatki:

  • id (string)

  • code (string)

  • name (string)

Primer izhodnih podatkov:

{
  "row_count": 2,
  "total_count": 2,
  "data": [
    {
      "id": "787a2259-4dd3-41b4-574d-08d7d246b2e6",
      "code": "002",
      "name": "Jane Doe"
    },
    {
      "id": "5c76d4a6-d67b-4988-874d-6568c3137a96",
      "code": "001",
      "name": "John Doe"
    }
  ]
}

PREGLED PODATKOV POSAMEZNE ZADOLŽENE OSEBE

URL: api/asset_owners/{id}
HTTP metoda klica: GET
Parametri glave klica (Request headers): FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 401, 404

Vhodni podatki:

  • {id}; id zadolžene osebe v URL naslovu klica

Primer vhodnih podatkov:

GET api/asset_owners/787a2259-4dd3-41b4-574d-08d7d246b2e6

Izhodni podatki:

Struktura podatov je enaka kot pri izpisu vseh zadolženih oseb, le da je v tem primeru vrnjena samo ena entiteta.

Ali ste našli svoj odgovor?