DODAJ ZADOLŽENE OSEBE

URL: api/asset_owners
HTTP metoda klica: PUT
Parametri glave klica (Request headers): FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 400, 401, 403
Format vhodnih podatkov: application/json

Vhodni podatki:

Vhodni podatki lahko vsebujejo več objektov, ki so združeni v JSON množici (ang. array). Podatki označeni z (*) so obvezni. Ostale atribute lahko iz zahteve izključite ali jih pošljete z vrednostjo "null".

  • * id (string); unikatna oznaka zadolžene osebe v GUID formatu. Če je atribut prazen (ang. empty string), ga sistem avtomatsko generira.

  • * code (string)

  • * name (string)

Primer vhodnih podatkov:

[
  {
    "id": "",
    "code": "001",
    "name": "Andrew Doe"
  },
  {
    "id": "",
    "code": "002",
    "name": "Lea Doe"
  }
]


Izhodni podatki:

  • id (string); unikatna oznaka kreiranih zadolženih oseb v GUID formatu.

Primer izhodnih podatkov:

{
  "row_count": 2,
  "total_count": 2,
  "data": [
    {
      "id": "5c76d4a6-d67b-4988-874d-6568c3137a96"
    },
    {
      "id": "a227af8e-ebfb-428c-9eb6-03488563a591"
    }
  ]
}

UREDI ZADOLŽENE OSEBE

Zadolžene osebe lahko urejamo tako, da pošljemo enaki klic, kot v primeru kreiranja, le da v zahtevi vključimo id zadolžene osebe katero želimo urediti.

Vhodni podatki:

Enako kot pri kreiranju zadolžene osebe.

Primer vhodnih podatkov:

[
  {
    "id": "5c76d4a6-d67b-4988-874d-6568c3137a96",
    "code": "001",
    "name": "Andrew Renamed"
  },
  {
    "id": "a227af8e-ebfb-428c-9eb6-03488563a591",
    "code": "002",
    "name": "Lea New Name"
  }
]

IZBRIŠI ZADOLŽENO OSEBO

URL: api/asset_owners/{id}
HTTP metoda klica: DELETE
Parametri glave klica (Request headers): FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 401, 403, 404
Format vhodnih podatkov: application/json

Vhodni podatki:

  • {id}; id zadolžene osebe v URL naslovu klica

Primer vhodnih podatkov:

DELETE api/asset_owners/a227af8e-ebfb-428c-9eb6-03488563a591


Ali ste našli svoj odgovor?