PREGLED PODATKOV VSEH LOKACIJ

URL: api/locations
HTTP metoda klica: GET
Parametri glave klica (Request headers): FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 401

Vhodni podatki:

  • start (int); pozicija kurzorja v URL naslovu klica

  • count (int): št. elementov v URL naslovu klica

Primer vhodnih podatkov:

GET api/locations?start=0&count=100


OPOMBA: V primeru, da parametrov v zahtevi ne navedete se upoštevajo privzete vrednosti:

Izhodni podatki:

  • id (string)

  • code (string)

  • name (string)

  • description (string)

  • new_name (string)

  • is_new (bool)

Primer izhodnih podatkov:

{
  "row_count": 3,
  "total_count": 3,
  "data": [
    {
      "id": "d567eac3-c7ff-41d2-b555-45c5e8593b2a",
      "code": "000001",
      "name": "Location 1",
      "description": "",
      "is_new": false,
      "new_name": null
    },
    {
      "id": "a356b7b1-7dbb-49b4-92e9-ef11eaca3156",
      "code": "000002",
      "name": "Location 2",
      "description": "This is extra description",
      "is_new": false,
      "new_name": null
    },
    {
      "id": "006a4f17-3466-4c66-8fa4-a00c4bc3799e",
      "code": "000003",
      "name": "Location 3",
      "description": "This is extra description",
      "is_new": false,
      "new_name": null
    }
  ]
}

PREGLED PODATKOV POSAMEZNE LOKACIJE

URL: api/locations/{id}
HTTP metoda klica: GET
Parametri glave klica (Request headers): FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 401, 404

Vhodni podatki:

  • {id}; id lokacije v URL naslovu klica

Primer vhodnih podatkov:

GET api/locations/d567eac3-c7ff-41d2-b555-45c5e8593b2a


Izhodni podatki:

Struktura podatov je enaka kot pri izpisu vseh lokacij, le da je v tem primeru vrnjena samo ena entiteta.

Ali ste našli svoj odgovor?