PREGLED PODATKOV VSEH OSNOVNIH SREDSTEV

URL: api/assets
HTTP metoda klica: GET
Parametri glave klica (Request headers): FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 401

Vhodni podatki:

 • start (int); pozicija kurzorja v URL naslovu klica

 • count (int): št. elementov v URL naslovu klica

Primer vhodnih podatkov:

GET api/assets?start=0&count=100


OPOMBA: V primeru, da parametrov v zahtevi ne navedete se upoštevajo privzete vrednosti:

Izhodni podatki:

 • id (string)

 • code (string)

 • name (string)

 • is_new (bool)

 • new_name (string)

 • new_code (string)

 • audit_user_id (string)

 • audit_username (string)

 • audit_time (string)

 • audit_type (int); 0 - scanner, 1 - manual, 2 - rfid

 • audit_comment (string)

 • writeoff (bool)

 • asset_count (int)

 • asset_owner_id (string)

 • asset_owner_code (string)

 • asset_owner_name (string)

 • new_asset_owner_id (string)

 • new_asset_owner_code (string)

 • new_asset_owner_name (string)

 • expected_location_id (string)

 • expected_location_code (string)

 • expected_location_name (string)

 • actual_location_id (string)

 • actual_location_code (string)

 • actual_location_name (string)

 • expected_cost_center_id (string)

 • expected_cost_center_code (string)

 • expected_cost_center_name (string)

 • actual_cost_center_id (string)

 • actual_cost_center_code (string)

 • actual_cost_center_name (string)

 • description (string)

 • serial_number (string)

 • status_code (string)

 • status_description (string)

 • optional_text_1 (string)

 • optional_text_2 (string)

 • optional_text_3 (string)

 • optional_text_4 (string)

 • optional_text_5 (string)

 • asset_images_count (int)

 • asset_images (array)

 • rfid_tag (string)

 • new_rfid_tag (string)

Primer izhodnih podatkov:

{
  "row_count": 2,
  "total_count": 2,
  "data": [
    {
      "id": "b9156377-28f4-42a9-b7f0-44908e375980",
      "code": "000001",
      "name": "TEST ASSET 1",
      "is_new": false,
      "new_name": null,
      "new_code": null,
      "audit_user_id": "c51d08e2-242d-4b62-9f93-f000ad7b1ed4",
      "audit_username": "[email protected]",
      "audit_time": "2020-03-26T14:26:30.677",
      "audit_type": 1,
      "audit_comment": null,
      "writeoff": false,
      "asset_count": null,
      "asset_owner_id": null,
      "asset_owner_code": null,
      "asset_owner_name": null,
      "new_asset_owner_id": null,
      "new_asset_owner_code": null,
      "new_asset_owner_name": null,
      "expected_location_id": "b47d479b-b057-4faa-fd3c-08d7d18143e5",
      "expected_location_code": "1000",
      "expected_location_name": "LOCATION 1",
      "actual_location_id": "b47d479b-b057-4faa-fd3c-08d7d18143e5",
      "actual_location_code": "1000",
      "actual_location_name": "LOCATION 1",
      "expected_cost_center_id": null,
      "expected_cost_center_code": null,
      "expected_cost_center_name": null,
      "actual_cost_center_id": null,
      "actual_cost_center_code": null,
      "actual_cost_center_name": null,
      "description": null,
      "serial_number": "1234567",
      "status_code": null,
      "status_description": null,
      "optional_text_1": null,
      "optional_text_2": null,
      "optional_text_3": null,
      "optional_text_4": null,
      "optional_text_5": null,
      "asset_images_count": 2,
      "asset_images": [],
      "rfid_tag": null,
      "new_rfid_tag": null
    },
    {
      "id": "b8592395-85db-4dcc-a8af-be425031df63",
      "code": "000002",
      "name": "TEST ASSET 2",
      "is_new": false,
      "new_name": null,
      "new_code": null,
      "audit_user_id": "c51d08e2-242d-4b62-9f93-f000ad7b1ed4",
      "audit_username": "[email protected]",
      "audit_time": "2020-03-26T14:26:48.803",
      "audit_type": 1,
      "audit_comment": "Test comment",
      "writeoff": true,
      "asset_count": null,
      "asset_owner_id": null,
      "asset_owner_code": null,
      "asset_owner_name": null,
      "new_asset_owner_id": null,
      "new_asset_owner_code": null,
      "new_asset_owner_name": null,
      "expected_location_id": "b47d479b-b057-4faa-fd3c-08d7d18143e5",
      "expected_location_code": "1000",
      "expected_location_name": "LOCATION 1",
      "actual_location_id": "b47d479b-b057-4faa-fd3c-08d7d18143e5",
      "actual_location_code": "1000",
      "actual_location_name": "LOCATION 1",
      "expected_cost_center_id": null,
      "expected_cost_center_code": null,
      "expected_cost_center_name": null,
      "actual_cost_center_id": null,
      "actual_cost_center_code": null,
      "actual_cost_center_name": null,
      "description": null,
      "serial_number": null,
      "status_code": null,
      "status_description": null,
      "optional_text_1": null,
      "optional_text_2": null,
      "optional_text_3": null,
      "optional_text_4": null,
      "optional_text_5": null,
      "asset_images_count": 0,
      "asset_images": [],
      "rfid_tag": null,
      "new_rfid_tag": null
    }
  ]
}


OPOMBA: Pri izpisov vseh osnovnih sredstev slike v izhodnih podatkih niso vključene. Na voljo je podatek o številu slik (asset_images_count), ki za določeno sredstvo obstajajo. Če želite dostopati do podatkov slik osnovnega sredstva je potrebno narediti kilc za pridobitev podatkov posemeznega osnovnega sredstva.

PREGLED PODATKOV POSAMEZNEGA OSNOVNEGA SREDSTVA (BREZ SLIK)

URL: api/assets/{id}
HTTP metoda klica: GET
Parametri glave klica (Request headers): FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 401, 404

Vhodni podatki:

{id}; id osnovnega sredstva v URL naslovu klica

Izhodni podatki:

Struktura podatov je enaka kot pri izpisu vseh osnovnih sredstev, le da je v tem primeru vrnjeno samo eno osnovno sredstvo.

PREGLED PODATKOV POSAMEZNEGA OSNOVNEGA SREDSTVA (S SLIKAMI)

URL: api/assets/{id}?images=true
HTTP metoda klica: GET
Parametri glave klica (Request headers): FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 401, 404

Vhodni podatki:

{id}; id osnovnega sredstva v URL naslovu klica

Izhodni podatki:

Struktura podatov je enaka kot pri izpisu vseh osnovnih sredstev, le da je v tem primeru vrnjeno samo eno osnovno sredstvo.

Struktura objekta posamezne slike:

 • id (string)

 • image (string, base64 encoded image)

 • thumbnail (string, base64 encoded image)

 • description (string)

 • type (int)

 • captured_date (datetime)

Primer izhodnih podatkov:

{
  "row_count": 1,
  "total_count": 1,
  "data": [
    {
      "id": "b9156377-28f4-42a9-b7f0-44908e375980",
      "code": "000001",
      "name": "TEST ASSET 1",
      "is_new": false,
      "new_name": null,
      "new_code": null,
      "audit_user_id": "c51d08e2-242d-4b62-9f93-f000ad7b1ed4",
      "audit_username": "[email protected]",
      "audit_time": "2020-03-26T14:26:30.677",
      "audit_type": 1,
      "audit_comment": null,
      "writeoff": false,
      "asset_count": null,
      "asset_owner_id": null,
      "asset_owner_code": null,
      "asset_owner_name": null,
      "new_asset_owner_id": null,
      "new_asset_owner_code": null,
      "new_asset_owner_name": null,
      "expected_location_id": "b47d479b-b057-4faa-fd3c-08d7d18143e5",
      "expected_location_code": "1000",
      "expected_location_name": "LOCATION 1",
      "actual_location_id": "b47d479b-b057-4faa-fd3c-08d7d18143e5",
      "actual_location_code": "1000",
      "actual_location_name": "LOCATION 1",
      "expected_cost_center_id": null,
      "expected_cost_center_code": null,
      "expected_cost_center_name": null,
      "actual_cost_center_id": null,
      "actual_cost_center_code": null,
      "actual_cost_center_name": null,
      "description": null,
      "serial_number": "1234567",
      "status_code": null,
      "status_description": null,
      "optional_text_1": null,
      "optional_text_2": null,
      "optional_text_3": null,
      "optional_text_4": null,
      "optional_text_5": null,
      "asset_images_count": 2,
      "asset_images": [
        {
          "id": "5ff59bd7-45e4-4fa9-5f44-02d7d182a160",
          "image": "ABC123...",
          "thumbnail": "ABC123...",
          "description": "Test image 2",
          "type": 1,
          "captured_date": "2019-01-30T00:00:00"
        },
        {
          "id": "9f41a893-2a01-4692-8737-6e8f80265835",
          "image": "ABC123...",
          "thumbnail": "ABC123...",
          "description": "Test image 1",
          "type": 1,
          "captured_date": "2019-01-30T00:00:00"
        }
      ],
      "rfid_tag": null,
      "new_rfid_tag": null
    }
  ]
}


Ali ste našli svoj odgovor?