DODAJ OSNOVNA SREDSTVA


URL:
api/assets
HTTP metoda klica: PUT
Parametri glave klica (Request headers): FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 401, 400, 403
Format vhodnih podatkov: application/json

Vhodni podatki:

Vhodni podatki lahko vsebujejo več objektov, ki so združeni v JSON množici (ang. array). Podatki označeni z (*) so obvezni. Ostale atribute lahko iz zahteve izključite ali jih pošljete z vrednostjo "null".

 • * id (string); unikatna oznaka osnovnega sredstva v GUID formatu. Če je atribut prazen (ang. empty string), ga sistem avtomatsko generira.

 • * code (string)

 • * name (string)

 • asset_count (int)

 • asset_owner_code (string)

 • asset_owner_name (string)

 • expected_location_code (string)

 • expected_location_name (string)

 • expected_cost_center_code (string)

 • expected_cost_center_name (string)

 • description (string)

 • serial_number (string)

 • status_code (string)

 • status_description (string)

 • optional_text_1 (string)

 • optional_text_2 (string)

 • optional_text_3 (string)

 • optional_text_4 (string)

 • optional_text_5 (string)

 • rfid_tag (string)

Primer vhodnih podatkov:

[
  {
    "id": "",
    "code": "000001",
    "name": "ASSET 1 "
  },
  {
    "id": "",
    "code": "000002",
    "name": "ASSET 2",
    "expected_location_code": "1000",
    "expected_location_name": "Location 1",
    "expected_cost_center_code": "12345",
    "expected_cost_center_name": "IT",
    "rfid_tag": "A1B1C1A2B2C2"
  },
  {
    "id": "",
    "code": "000003",
    "name": "TEST ASSET 3",
    "asset_count": null,
    "asset_owner_code": null,
    "asset_owner_name": null,
    "expected_location_code": "1000",
    "expected_location_name": "Location 1",
    "expected_cost_center_code": null,
    "expected_cost_center_name": null,
    "description": null,
    "serial_number": null,
    "status_code": null,
    "status_description": null,
    "optional_text_1": null,
    "optional_text_2": null,
    "optional_text_3": null,
    "optional_text_4": null,
    "optional_text_5": null,
    "rfid_tag": null
  }
]

Izhodni podatki:

 • id (string); unikatna oznaka kreiranega osnovnega sredstva/-ev v GUID formatu.

Primer izhodnih podatkov:

{
  "row_count": 2,
  "total_count": 2,
  "data": [
    {
      "id": "1497138c-bf3b-4a35-a3f2-5daf0fa85360"
    },
    {
      "id": "4d95f442-958c-49f7-bc0c-e69295f0f362"
    },
    {
      "id": "d84b549b-2b9e-4094-8557-b9ce27ff38d5"
    }
  ]
}

UREDI OSNOVNA SREDSTVA

Osnovna sredstva lahko urejamo tako, da pošljemo enaki klic, kot v primeru kreiranja, le da v zahtevi vključimo id sredstva katerega želimo urediti.

Vhodni podatki:

Enako kot pri kreiranju novega sredstva.

Primer vhodnih podatkov:

[
  {
    "id": "1497138c-bf3b-4a35-a3f2-5daf0fa85360",
    "code": "000001",
    "name": "ASSET 1 NEW NAME"
  },
  {
    "id": "4d95f442-958c-49f7-bc0c-e69295f0f362",
    "code": "000002",
    "name": "ASSET 2 NEW NAME",
    "asset_count": null,
    "expected_location_code": "2000",
    "expected_location_name": "Location 2"
  },
  {
    "id": "d84b549b-2b9e-4094-8557-b9ce27ff38d5",
    "code": "000003",
    "name": "TEST ASSET 3",
    "rfid_tag": "A1B2C3A2B2C3"
  }
]


OPOMBA: Osnovnih sredstev, ki so že bila popisana ni mogoče urejati preko API vmesnika. V primeru, ko želite urejati več sredstev hkrati (primer zgoraj) in je eno izmed sredstev že popisano, bo zahteva zavrnjena tudi za vsa ostala osnovna sredstva v zahtevi.

IZBRIŠI OSNOVNO SREDSTVO

URL: api/assets/{id}
HTTP metoda klica: DELETE
Parametri glave klica (Request headers): FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 401, 403, 404
Format vhodnih podatkov: application/json

Vhodni podatki:

 • {id}; id osnovnega sredstva v URL naslovu klica

Primer vhodnih podatkov:

DELETE api/assets/d84b549b-2b9e-4094-8557-b9ce27ff38d5


Ali ste našli svoj odgovor?