NASTAVI INVENTURO KOT AKTIVNO

URL: api/inventories/active
HTTP metoda klica: PUT
Parametri glave klica: FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 401, 400, 403

Vhodni podatki:

  • id (string); id inventure

Primer vhodnih podatkov:

{
  "id": "a005dd33-b816-48a3-2ce4-08d7d0bcf793"
}


Izhodni podatki:

Podatki aktivirane inventure.

Primer izhodnih podatkov:

{
  "row_count": 1,
  "total_count": 1,
  "data": [
    {
      "id": "a005dd33-b816-48a3-2ce4-08d7d0bcf793",
      "description": "Inventory TEST",
      "date": "2020-01-31T00:00:00",
      "lock_date": null,
      "is_active": true
    }
  ]
}


OPOMBA: Vsi API klici, ki so vezani na pregled in kreiranje entitet (OS, LOC, STR. MESTO, ZAD. OSEBE) so avtomatsko povezane s trenutno aktivno inventuro v sistemu.

ZAKLENI INVENTURO

URL: api/inventories/lock_status
HTTP metoda klica: PUT
Parametri glave klica: FindApiKey, FindApiAuthenticationToken
HTTP koda rezultata: 200, 401, 400, 403

Vhodni podatki:

  • id (string); id inventure

Primer vhodnih podatkov:

{
  "id": "a005dd33-b816-48a3-2ce4-08d7d0bcf793"
}


Izhodni podatki:

Podatki zaklenjene inventure.

Primer izhodnih podatkov:

{
  "row_count": 1,
  "total_count": 1,
  "data": [
    {
      "id": "a005dd33-b816-48a3-2ce4-08d7d0bcf793",
      "description": "Inventory TEST",
      "date": "2020-01-31T00:00:00",
      "lock_date": "2020-03-25T00:00:00Z",
      "is_active": true
    }
  ]
}
Ali ste našli svoj odgovor?