PRIJAVA UPORABNIKA

URL: api/login

HTTP metoda klica: GET

Parametri glave klica (Request headers): FindApiKey (API ključ), FindApiUsername (Uporabniško ime), FindApiPassword (Geslo uporabnika v SHA512 obliki)

HTTP koda rezultata: 200, 401

Vhodni podatki:

Ni vhodnih podatkov.

Izhodni podatki: 

  • authentication_token (string)

Primer odgovora:

{
  "row_count": 1,
  "total_count": 1,
  "data": [
    {
      "authentication_token": "040338d2-9154-4e32-a0c5-934335eeb2cb"
    }
  ]
}

ODJAVA UPORABNIKA

URL: api/logout

HTTP metoda klica: DELETE

Parametri glave klica (Request headers):  FindApiKey, FindApiAuthenticationToken

HTTP koda razultata: 200, 401

Vhodni podatki:
Ni podatkov.

Izhodni podatki:
Ni podatkov,


Ali ste našli svoj odgovor?