V nastavitvah mobilne aplikacije lahko uporabnik nastavi glasnost zvočnih opozoril aplikacije, nastavitev opozoril z vibriranjem in spremeni metodo sinhronizacije.

V vpogled so na voljo tudi podatki o nastavitvah profila uporabnika in računa.

OPOMBA: V primeru, da se v mobilno aplikacijo prijavimo z uporabnikom, ki ima administratorske pravice imamo na voljo tudi možnost "Briši bazo", ki pobriše vse podatke, ki so shranjeni v aplikaciji. V primeru, da podatkov še niste oddali (sinhronizirali) bodo izgubljeni brez možnosti obnovitve.

Ali ste našli svoj odgovor?