Po uspešni prijavi uporabnika v mobilno aplikacijo se na zaslonu prikaže statistika in naziv trenutnega popisa.

Uporabnik lahko preko orodne vrstice dostopa do nastavitev aplikacije, sinhronizacije podatkov ali pa se odjavi iz aplikacije.

V primeru, da uporabnik želi začeti ali nadaljevati s popisom mora izbrati možnost "Začni popis".

Ali ste našli svoj odgovor?