S klilkom na akcijski gumb "Zgodovina popisa" se prikaže okno, ki vsebuje informacijo o vseh zabeleženih popisih izbranega osnovnega sredstva.

Pregled je razdeljen na dva dela:

  • Zgodovina znotraj vseh inventur: Tukaj se izpišejo vsi zgodovinski popisi osnovnega sredstva med vsemi inventurami v sistemu.
  • Zgodovina znotraj trenutne inventure: Tukaj se izpišejo vsi popisi osnovnega sredstva znotraj trenutno aktivne inventure.

Ali ste našli svoj odgovor?