Osnovno sredstvo lahko popišete ali pa popravite že obstoječi popis tudi preko spletne aplikacije.

S klikom na akcijski gumb ročni popis, se uporabniku prikaže okno, kjer lahko ročno vnese podrobnosti popisa ali popravi podatke že popisanega osnovnega sredstva. S klikom na gumb "Popiši" se podatki o popisu shranijo.

Ali ste našli svoj odgovor?