V oknu "Aktivna inventura -> Stroškovna mesta" se uporabniku prikažejo vsa stroškovna mesta, ki so na voljo v trenutno aktivni inventuri.

Uporabnik lahko uporabi možnost iskanja posameznega stroškovnega mesta preko polja "Išči" ali uporabi predefinirani filter "Brez OS", ki izpiše vsa stroškovna mesta, katerim ne pripada vsaj eno osnovno sredstvo.

Nova stroškovna mesta se lahko kreira preko klika na gumb "Dodaj".

Ali ste našli svoj odgovor?