V oknu "Aktivna inventura -> Osnovna sredstva" se uporabniku prikažejo vsa osnovna sredstva aktivne inventure z vsemi podatki, ki jih je možno vnesti pri popisovanju.

Kreiranje novega osnovnega sredstva:

Uporabnik lahko s klikom na gumb "Dodaj" kreira novo osnovno sredstvo.

Akcijski gumbi:

V stolpcu "Akcije" so pri vsakem posameznem osnovnem sredstvu na voljo akcijski gumbi. Akcijski gumbi se prikazujejo dinamično in so na voljo samo v primeru, ko je za izbrano sredstvo akcija na voljo in ko ima uporabnik ustrezne pravice za izvedbo.

  • Tiskanje: Omogoča tiskanje etiket lokacij in osnovnih sredstev.
  • Ročni popis: Omogoča ročni popis osnovnega sredstva.
  • Zgodovina popisa: Prikaže zgodovino popisa osnovnega sredstva znotraj trenutne inventure in na nivoju vseh inventur.
  • Pregled slik: Omogoča pregled slik, ki so bile zajete s pomočjo mobilne aplikacije.
  • Urejanje sredstva: Urejanje osnovnih podatkov osnovnega sredstva.

Napredno iskanje in filtriranje:

Nabor izpisanih podatkov lahko uporabnik prilagodi z uporabo predefiniranih filtrov:

  • Premaknjena OS: Filtriranje po sredstvih, ki so bila tekom popisa premaknjena na novo lokacijo.
  • Spremenjeno SM: Filtriranje po sredstivh, katerim je bilo tekom popisa zamenjano stroškovno mesto.
  • Spremenjena zad. oseba: Filtriranje po sredstvih, katerim je bila tekom popisa zamenjana zadolžena oseba.
  • OS slikami: Filtriranje po sredstvih, ki imajo vsaj eno sliko ali več.

V želji po naprednejšem filtriranju lahko uporabnik uporabi tudi iskalna polja, ki so izrisana nad posameznim stolpcem oz. uporabi filter s predefinirano vrednostjo.

Uporabnik lahko s klikom na gumb "Izvoz v Excel" izvozi trenutnoen nabor podatkov v preglednico Excel. OPOMBA: Pri kreiranju preglednice se upoštevajo vsi trenutno nastavljeni filtri.

Ali ste našli svoj odgovor?