S klikom na povezavo "Inventure" se odpre splošni pregled vseh inventur, ki ste jih kadarkoli urejali v aplikaciji.

V primeru večjega števila kreiranih inventur lahko uporabite polje "Išči" s katerim filtrirate nabor po imenu inventure.

Za vsako posamezno inventuro ima uporanik na voljo naslednje akcije:

  • Aktiviraj: Aktivna inventura je tista s katero se bo povezala mobilna aplikacija in na kateri se trenutno izvaja popis. V sistemu je kot aktivna lahko označena samo ena inventura.
  • Uredi: S klikom na gumb "Uredi" lahko spremenimo osnovne podatke inventure (Ime, Datum).
  • Poročilo: Izpis poročila inventure v obliki primerni za tiskanje.
  • Zakleni: Z zaklepom inventure onemogočimo nadalnje spremembe podatkov s strani mobilne aplikacije.
  • Briši: Ko je inventura zaklenjena jo lahko administrator sistema izbriše. Za izbris je potreben ponovni vnos gesla. OPOZORILO: Po izbrisu inventure podatkov ni več mogoče obnoviti.
Ali ste našli svoj odgovor?